Cu Tibor Hartel despre cercetarea în domeniul protecției naturii

Material realizat în cadrul proiectului ”Oameni pentru Natură”, realizate de catre ProPark – ProPark Fundația pentru Arii Protejate. În cadrul proiectului a fost realizată o serie de 5 filme care cuprinde poveștile oamenilor care lucrează în ariile protejate din România și în domeniul conservării în generalAcesta va reprezenta un prim pas în direcția recunoașterii, promovării și stimulării profesionalismului și leadershipului în domeniul protecției naturii din România.

Protecția naturii are nevoie de abordări integrate, de punți de legătură între diferite domenii, pentru a putea lua în calcul întreaga complexitate a realității. De asemenea, pentru a găsi soluții eficiente, care să concilieze protecția și dezvoltarea, trebuie să depășim unele bariere mentale și să acceptăm noi abordări. În acest scop, știința și comunicarea sunt instrumente complementare.

Doctor în biologie, Tibor Hartel și-a dedicat ultimii 23 de ani cercetării științifice și activităților practice de conservare a naturii. Consideră și folosește știința drept instrument pentru crearea unei lumi mai bune. Una din temele sale preferate de cercetare, căreia a dedicat numeroase studii științifice și proiecte aplicative sunt peisajele culturale din Transilvania și în mod special pajiștile cu arbori bătrâni. Cercetările sale din aceste zone arată modul în care practicile tradiționale mențin echilibrul naturii.

În această vară Tibor ne-a însoțit pe Platoul Breite – una dintre zonele în care și-a desfășurat activitatea în ultimii ani. Cercetările de aici demonstrează că provocările ecologice și cele umane merg mână în mână, iar soluțiile trebuie să ia în calcul ambele componente.

Tibor este în prezent lector universitar și cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai – Departamentul de Biologie și Ecologie și își dedică o parte din timp inițiativei Arbori Remarcabili din România și altor proiecte de cercetare.

Despre Arbori Remarcabili din România: https://arboriremarcabili.ro/


Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România prin programul Spaţii Verzi.

România Sălbatică – https://romaniasalbatica.ro/

NTD Film – https://ntdfilm.ro/descoperaromaniasalbatica/

Dă mai departe ...

Postari similare